بازدید : مرتبه
تاریخ : 1388/09/24

 

♦ مقدمه

مهمترین دلایلی که نیروی رزمی را مجبور به استتار در محیط های برفی میکند وجود حسگر های مدرن دشمن است که می توانند نیروی رزمی را در تمام شرایط جوی شناسایی کشف نماید

به طور کلی حسگر های دشمن در پنج ناحیه ی ماورا بنفش,مرئی ,مادون قرمز نزدیک ,مادون قرمز حرارتی و راداری قرار دارد

استتار

در کتاب فرهنگ  واژه های نظامی "همرنگ کردن  خود و وسایل با محیط را طوری که باعث جلب توجه دشمن نشود استتار می گویند.

استتار در محیط های برفی باید دارای دو ویژگی باشد

(A مخفی کنندگی

B) همگون سازی

♦ حسگر های شناسایی دشمن

 § حسگر های ماورا بنفش

حسگر های ماورا بنفش در مناطق برفی بسیار مهم هستند  زیرا برف به خوبی انرژی  ماورا بنفش را به خوبی منعکس می کنند ولی اشیا  ساخته دست انسان این انرژی را منعکس نمیکنند 

الگو ها رنگ زمستانی ,پوشش مدرن مخصوص مناطق برفی و پوشش مناسب دیگر ابزار اصلی دفاع علیه این نوع از حسگر ها می باشند

اساس مقابله با این حسگر ها پوشش سفید مدرن مدرن با مشخصات انعکاس برف  میباشد .

استفاده از هر نوع دود باعث شکست این نوع شکست این نوع حسگر ها می شوند

ساخت دیوار برفی نیز می تواند موثر باشد

§ حسگر های مرئی

 نیروی رزمی در این ناحیه  توسط چشم های غیر مسلح و دوربین های مرئی  در محیط های برفی مورد تهدید قرار می گیرند

هر گونه عملیات استتار که همگونی بیشتری با محیط داشته باشند  می توانند علیه این مورد موثر واقع  شود

استتار در محیط های برف در برابر محیط های برفی  با کمترین امکانات مانند ملحفه ی سفید امکان پذیر

است

§ حسگر های مادون قرمز نزدیک

اشکار ساز های مادون قرمز  یا دوربین های دید در شب میتوانند اهداف و تجهیزات ساکن  و متحرک  را شناسایی کنند بنابرین رعایت انضباط  و جلوگیری از انتشار نور و استفاده از لباس استتار مناسب  موثر است

§ حسگر های مادون قرمز حرارتی

حسگر ها حرارتی در شب  و در  شرایط برفی ,بارانی,گرد و غبار موثر می باشند 

جلو گیری از تشعشع حرارتی ,پوشش به وسیله ی تور ها استتار جاذب  حرارتی می تواند موثر باشد

§ حسگر های راداری

این حسگر ها می توانند  به راحتی محل نیروها را کشف نمایند معمولا برد ای رادار ها برای کشف افراد 10 تا 20 کیلومتر است ولی انها قادر نیستند اهدافی که پشت موانع هستند کشف نمایند

♦ نتیجه گیری

هدف از استتار در محیط های برفی  به هم ریختن شکل  و پنهان کردن  نیروهای رزمی  برای مقابله با اشکار سازهای چند منظوره دشمن می باشد 

استتار در مناطق برفی مشکل تر از سایر مناطق است زیرا که برف تمام زمینه زیرین خود را محو کرده

 همگون سازی را مشکل میسازد

.......................................................................................................................... 
طبقه بندی:
ارسال توسط hs50
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
آمار