هرسال 12 و 13 آدار یا 14 و 15 آدار همزمان با اواخر اسفند یا اوایل فروردین در اسرائیل جشن بزرگی با عنوان عید پوریم برگزار می شود که سالگرد اعدام هامان(هامان سوزی) وزیر خشایارشا با دسیسه چینی استر(هدسه) جاسوسه یهودی است که با نیرنگ وارد دربار او شد و با رسیدن به مقام ملکه به همراه مردخای عموزاده اش نقشه کشتار 77 هزار ایرانی را کشید.
هر سال در اسرائیل عروسک هامان را ساخته گردن زده و می سوزانند و جشنی به مناسبت کشتار مخالفان خود به پا می کنند.

سیزده بدر یا هولوکاست ایرانی کشی قوم یهود؟! :

چگونه است که بعد از 26 قرن همچنان ایام پوریم ، سیزدهم ، چهاردهم و پانزدهم ماه ادار ، روزهایی که از هر یازده نفر ایرانی یک نفر کشته شده است را به عنوان روز سپاسگزاری ، روز امحاء دشمنان یهود و روز پوریم جشن می گیرند . بسیاری از یهودیان اروپا و آمریکا به جای پوریم ، این مراسم را جشن ایرانی کشی می نامند . اما ایرانیان از همان زمان سیزدهم فروردین را که مصادف با پایان آن ایرانی کشی وحشیانه بود به عنوان نماد مبارزه و اعتراض به قوم یهود ، که برای کشته نشدن سراسیمه از خانه و کاشانه شان فراری شده بودند ، سر به کوه و صحرا می گذارند . و نافرخندگی سیزده ی فروردین را دور از خانه بدر می کنند .

اما ماجرا چه بود ؟

برپایه روایت “کتاب استرازکتاب “تورات خشایارشا، امپراتور پارس، جشنی بزرگ برپانمود که یکصد و هشتاد روز به درازا کشید و سران و بزرگان سراسر امپراتوری پهناورهخامنشی در آن شرکت داشتند. با پایان یافتن این جشن، خشایارشا جشنی هفت روزه نیز برای باشندگان پایتخت هخامنشی، یعنی شهر شوش برگزار نمود. همزمان با وی،“وَشتی" Vashtiملکه زیباروی هخامنشی نیز جشنی برای زنان پایتخت برپا کرد.

در واپسین روزاین جشن هفت روزه، خشایارشا که از باده نوشی و میگساری بسیار، مست گشته و اختیاراز کف داده بود، فرمان داد که ملکه وشتی را نزد وی آورند تا زیبایی بیمانندش را به میهمانان نشان دهد. ملکه وشتی اما، بفرمان نابخردانه همسرش گردن ننهاد و از آمدن بهبارگاه سر باز زد. امپراتور مست و ناهشیار هخامنشی که از نافرمانی همسرش سخت بهخشم آمده بود، به رایزنی با مشاورانش پرداخت و به توصیه نابخردانه و مشکوک یکی از آنان، ملکه وشتی را که دل کندن از امتیازات شهبانویی را به ننگ گردن نهادن به هوسرانی و خواسته گستاخانه همسرش ترجیح داده بود، خلع نمود و پس از چندی، زنی یهودی بنام “هداساHadasa را که نزد پسرعموی خویش بنام “مردخای در سرزمین پارس بسر میبرد، به همسری برگزید. و بدینسان، یک زن یهودی، نیمتاج شهبانویی امپراتوری بزرگ هخامنشی را بر سر نهاد!

از نکته های جالب و آموزنده در روایت تورات، یکی هم آن است که هداسا به توصیه مردخای - که سرپرست او نیز بود اصلیت یهودی خویش را ازایرانیان، و حتی از همسرش خشایارشا پنهان نمود و در راستای همین پنهانکاری شگفت،نام پارسی استر بمعنای ستاره را برای خویش برگزید. میگوییم پنهان کاری شگفت، زیرا حتی به اعتراف مورخین یهود که عادت دارند
زمین و زمان را به “یهود ستیزی متهم کنند، یهودیان باشنده سرزمین پارس در دوران هخامنشیان، از آزادی کامل برخوردار بودند و بقاعده نمی بایستی یهودی بودن خویش را از ایرانیان پنهان دارند!

برپایه روایت تورات، خشایارشا چندی پس از آنکه استریهودی را بزنی گرفت، یکی از وزیران خویش بنام“هامان را بعنوان صدراعظم خویش برگزید و به همگان فرمان داد که به او احترام بگذارند.

تورات مینویسد:
“پس هامان به اخشورش پادشاه کٌفت قومی هستند که در میان قومها در جمیع ولایتهای مملکت تو پراکنده و متفرق می باشند و شرایع ایشان مخالف همه قومها است و شرایع پادشاه را بجا نمی آورند لهذا ایشان را چنین واکٌذاشتن برای پادشاه مفید نیست اکٌر پادشاه را پسند آید حکمی نوشته شود که ایشان را هلاک سازند و من ده هزار وزنه نقره بدست عاملان خواهم داد تا آن را به خزانه پادشاه بیاورند
(کتاب استر، باب سوم، آیات هشتم و نهم)

اما خشایارشا در برابر خواسته هامان چه واکنشی نشان داد؟

تورات مینویسد:
“ آنگاه پادشاه انگشتر خود را از دستش بیرون کرده آنرا به هامان بن همداتای اَجاجی که دشمن یهود بود داد و پادشاه به هامان کٌفت هم نقره و هم قوم را به تو دادم تا هرچه در نظرت پسند آید به ایشان بکنی
(همانجا، باب سوم، آیات دهم و یازدهم)
اما مردخای و استر یهودی که از متن فرمان آگاهی یافته بودند، بیکار ننشستند و به تکاپو پرداختند. استر یهودی، ضمن دعوت از خشایارشا و هامان به مجلس شام و مجلس شراب،
و در حالی که خشایارشا-همچون زمانی که بر ملکه وشتی خشم گرفته بود از فرط می گساری ، هوش از کف داده بود و سر از پا نمی شناخت، راز یهودی بودنش را بر وی آشکار ساخت و او را واداشت که هامان را بر دار بکشد
و سپس فرمان کشتار همگانی “دشمنان یهود را که همانا میهن دوستان ایران و خانواده هایشان بودند، صادر نماید و مردخای یهودی را به جای هامان، بر جایگاه وزیر اعظم دربار هخامنشی بنشاند!
“و در آنها پادشاه به یهودیانی که در همه شهرها بودند اجازت داد که جمع شده به جهت جانهای خود مقاومت نمایند و تمامی قومها و ولایتها را که قصد اذیت ایشان میداشتند
با اطفال و زنان ایشان هلاک سازند و بکشند و تلف نمایند و اموال ایشان را تاراج کنند
(همانجا، باب هشتم، آیه یازدهم)
چهره خشایارشا را در دو فیلم 300 و استر مقایسه کنید تا به عمق دروغ پردازی هالیوود پی ببرید
6 ماه قبل از اکران فیلم 300 ، فیلمی به اکران در آمد با نام ((یک شب با شاه)) که درباره بخشی از زندگی خشایارشا ، پادشاه ایران در زمان هخامنشیان بود. در این فیلم رابطه میان خشایارشا و یهودیان ، برملا می شود و یکی از افتخارات خشایارشا را ، دامادی قوم یهود می داند.

مقبره استر و مردخای مهمترین مقبره مورد توجه یهودیان در داخل و خارج ایران است و حتی آن گونه که آرامگاه استر و مردخای در همدان مورد توجه و اهمیت بوده، آرامگاه دانیال نبی علیه السلام در شوش مورد توجه و رجوع یهودیان نیست و حال آنکه استر و مردخای به هیچ عنوان افرادی مذهبی نبوده اند ولی گنبد و مقبره دارند و زیارتگاه هستند در حالی که دانیال نبی (ع) پیامبر است و یک مرد الهی ، متأسفانه به همین اندازه مردم ایران نسبت به این دو ، آشنایی کافی و وافی نداشته و حتی ممکن است از سر این ناآشنایی قبر آن دو را نیز در همدان زیارت کرده، از باب تبرک نمازی هم در آن بخوانند .!!!


 منبع :تارنمای جنگ جهانی دوم