دانشمندان انستیتوی ژئوفیزیک اسرائیل مدتی قبل  در جنوب اسرائیل بمبی به وزن 102تن را در چارچوب آزمایش بهبود کنترل انفجار، منفجر کردند. این مطلب را "یفیم گیترمان" کارشناس ارشد لرزه شناسی انستیتوی ژئوفیزیک اسرائیل خبر داد.

این انفجار باعث تولید امواج صوتی فرکانس پایین شد که در برخی از کشور های اروپایی ثبت شد.
طبقه بندی:
ارسال توسط hs50
آرشیو مطالب
صفحات جانبی
پیوند های روزانه
آمار